Järvenpää Reception Centre, Nurmijärvi branch office